Опазване на природата
Опазване на природата
Опазване на природата
Опазване на природата

ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА

 

Ловът и грижата за природата - една естествена

взаимовръзка.

 

Можете да ловувате успешно само в една добре запазена

природна среда. Ето защо "Бренеке" вярва в естествената

връзка между опазването на природата и лова. В крайна

сметка и двете дейности имат оздравителен ефект върху

околната среда в бъдещото й развитие. Тясното

сътрудничество между еколозите и ловците е предпоставка за

запазване на богатството от дивеч в природата.

 

Fischotter

 

Модерният и професионален подход на организацията “Aktion

Fischotterschutz e.V” (т.н. Център по видрите) бе определящ за

решението на “Бренеке” да се посвети на опазването на

видрата и нейната естествена среда – една кауза, с което

компанията е ангажирана вече 20 години. 

Но защо точно видрата? Този почти изчезнал любител на

рибата се смята за индикатор на жизнените условия. Ако

видрата се чувства като у дома си на дадено място, това

означава че там има чиста вода и че останалите животни също

живеят добре. Повече информация можете да получите на 

www.otterzentrum.dewww.otter-stiftung.de или от нас.


Успехът от последните две десетилетия ни насърчава да

продължим по пътя на взаимното сътрудничество в сферите на

опазването на околната среда и лова. От това ще имат полза

както природата, така и бъдещите поколения.  

 

daikan